regulamin poradni i polityka prywatnosci

Regulamin

Na stronie znajduję się regulamin oraz polityka prywatności poradni dietetycznej w Bydgoszczy. Wszystkie osoby zainteresowane usługami poradni zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi postanowieniami. Nie stosowanie się do niniejszych zasad, może być podstawą do wszczęcia odpowiedniego postępowania (włącznie z drogą sądową, w przypadku naruszenia praw autorskich i działań na szkodę gabinetu) oraz niemożności nawiązania współpracy miedzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą.

Regulamin poradni dietetycznej w Bydgoszczy

I. postanowienia ogólne

 1. Usługobiorca =  pacjent, klient, osoba zamawiająca, osoba korzystająca z usług.
 2. Usługodawca = poradnia dietetyczna, autor, właściciel, gabinet dietetyczny, administrator, podmiot świadczący usługi w zakresie poradnictwa żywieniowego (zgodnie z ofertą znajdującą się na stronie internetowej).
 3. Właścicielem strony http://www.dietetyk-bydgoszcz.com.pl jest Poradnia Zdrowego Odchudzania Tomasz Skorczewski z siedzibą w Bydgoszczy. Poradnia zastrzega sobie prawo do zawartości serwisu.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki usługobiorcy, w tym warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Strona zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookies.
 6. Na stronie internetowej w zakładce „kontakt” znajduję się formularz kontaktowy, który służy wyłącznie do kontaktu miedzy nami a Tobą. Proszę nie wysyłajcie nam materiałów promocyjnych oraz innych wiadomości sprzecznych z regulaminem (oferty szkoleń, wykładów, wyposażenia gabinetu itp.)
 7. Regulamin może ulec zmianie, aktualna jego wersja występuje wyłącznie na stronie internetowej.
 8. Warunkiem korzystania z usług jest dokładane zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie usług (np. diety) jest równoważne z akceptacją regulaminu.
 9. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i udostępniania treści zamieszczonej na stronie poradni dietetycznej. Treści są własnością gabinetu, a ich wykorzystanie może być możliwe wyłącznie za zgodą autora.

  znak stop
  znak stop

II. Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent/usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia dzienniczka żywieniowego, rzetelnych odpowiedzi podczas wywiadu żywieniowego, przestrzegania ustnych i pisemnych zaleceń odnośnie realizacji planu żywieniowego/kuracji odchudzających.
 2. Pacjent zobowiązany jest do odpisywania na maile oraz wiadomości sms, a także odbierania telefonu, a w przypadku niemożliwości jego odbioru do niezwłocznego oddzwonienia.
 3. Pacjent może dostać zalecenia odnośnie wykonania dodatkowych badań (m.in badanie krwi, hormonów, przeciwciał, na alergie pokarmowe, nietolerancje pokarmowe) w przypadku stwierdzenia przez usługodawcę poważnych problemów zdrowotnych. Pacjent samemu podejmuję ostateczną decyzję o ich wykonaniu, jednakże brak przeprowadzonych badań może być podstawą do zerwania współpracy z usługobiorcą.

III. Obowiązki poradni

 1. Poradnia zobowiązuję się do terminowego świadczenia usług, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej. Czas ułożenia jadłospisu to od 7 do 10 dni od momentu pierwszej wizyty/wizyty kontrolnej. Nie wywiązanie się z umowy jest podstawą do domagania się rekompensaty, która ustalona zostanie indywidualnie z właścicielem.
 2. Usługodawca utrzymuje kontakt z pacjentem, w celu kontroli realizacji planu żywieniowego oraz potrzymania motywacji.
 3. Gabinet dietetyczny w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nieustannie pogłębia swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania. Dokonuje analizy różnych artykułów naukowych, publikacji medycznych.
 4. Usługodawca na pierwszej wizycie powiadamia pacjenta o realnych do osiągnięcia rezultatach procesu odchudzania.
 5. Usługodawca nie ma obowiązku tłumaczenia podjętych przez siebie decyzji, jednakże każdą zaistniałą sytuacje stara się rozstrzygnąć mając na względzie dobro drugiej strony.

IV. Ochrona prywatności

 1. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim. Służą one wyłącznie do kontaktu z Tobą oraz realizacji świadczonej usługi.

V. Płatności

 1. Cennik usług znajduję się na stronie w górnym menu, w zakładce „cennik„. Podane kwoty są cenami brutto.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz odwoływania akcji promocyjnych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niewypełnienie przez pacjenta któregokolwiek z punktów regulaminu, może być podstawą do zerwania świadczenia usług przez zleceniodawcę.

Polityka prywatności gabinetu dietetycznego

polityka prywatnosci poradni
polityka prywatności poradni

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację polityki prywatności. Autor strony zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności (m.in. wynikających z rozwoju serwisu; zmiany będą publikowane na niniejszej stronie). Zmiany nie będą wpływały na bezpieczeństwo Twoich danych. Jeżeli nie zgadzasz się z zasadami polityki, proszę nie odwiedzaj więcej strony oraz nie korzystaj z usług dietetycznych świadczonych przez gabinet.

I. Dane osobowe

 1. Twoje dane personalne są bezpieczne, nikomu ich nie udostępniamy.
  (*w przypadku naruszenia dóbr osobistych usługodawcy, działalności na jego szkodę, Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim służbą porządkowym/organom wymiaru sprawiedliwości).

II. Niezapowiedziane wiadomości

 1. Autor strony zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail wiadomości dotyczących świadczonych usług lub informacji związanych z prowadzonym serwisem.

III. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Poradnia dietetyczna nie odpowiada za treść umieszczoną na stronie (linki, błędy w pisowni czy inne nieścisłości). Treść strony, porady i zalecenia są zgodne z aktualnym stanem wiedzy usługodawcy oraz mają na celu ochronę stanu Twojego zdrowia, jednakże każda osoba jest inna i to co dla jednego będzie dobre, dla innej osoby może okazać się bezużyteczne.

Dietetyk w Bydgoszczy. Smaczna, zdrowa dieta i skuteczne odchudzanie.